Garantie

Belangrijk om te weten:

De garantie op de op deze site vermelde producten zijn conform de garantiebepalingen van de fabrikanten. Zoals vermeld in de algemene voorwaarden dienen gashaarden volgens de voorschriften van de fabrikant en door vakkundige personen geïnstalleerd te worden.

Eventuele ontstane schade tijdens transport vallen geheel voor rekening van Warmtestore b.v. De klant dient de goederen bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken, Eventuele schade en-of mankementen dienen binnen 24 uur schriftelijk ingediend te worden (per e-mail verkoop@warmtestore.nl)

Wanneer er problemen ontstaan tijdens of na installatie (niet direct zichtbare gebreken) wordt van de toeleverancier (Warmtestore) verwacht dat deze eerste lijnservice verricht. Dat wil zeggen dat wanneer een toestel defect is er in samenspraak met ons bepaald wordt of dit probleem door de installateur verholpen kan worden (in dat geval zullen wij u de onderdelen toesturen) of dat dit (bij ernstige storingen of productfouten) aan de fabrikant dient voorgelegd te worden.

Onze technische helpdesk is bereikbaar onder tel. nr. 038-8500776

Wanneer door ons wordt bepaalt dat een klacht aan de fabrikant voorgelegd dient te worden, dienen wij een serviceaanvraag voor u in bij de desbetreffende fabrikant en zullen wij zorgdragen voor een spoedige afwikkeling. De afwikkelingstermijn bedraagt gemiddeld 1 week bij dringende storingen (volledige uitval of niet functioneren) en 2-3 weken bij niet dringende zaken.

Opmerking:
Wanneer tijdens een servicebezoek blijkt dat de storing veroorzaakt wordt door een ondeugdelijke installatie worden de kosten voor het servicebezoek door ons of door de fabrikant aan de klant doorberekend.