Creosoot

Creosoot is de zwarte plakkerige aanslag in het rookkanaal. De voornaamste oorzaak is het stoken van nat hout, een slechte verbranding en een "lek" rookkanaal. Bij overmatige cresootvorming neemt de kans op een schoorsteenbrand sterk toe.

Belangrijkste oorzaken

De belangrijkste oorzaak van de creosootvorming is het stoken van (te) nat hout. Daarnaast zijn er nog een aantal andere oorzaken zoals:

  • Onvolledige verbranding - bij de onvolledige verbranding van hout komen veel schadelijke gassen vrij en daarnaast warmt het rookkanaal onvoldoende op. Dit veroorzaakt extra crosoot vorming.
  • Slechte trek - wanneer het rookkanaal onvoldoende trek heeft is de kans groter dat er creosoot gevormd wordt.
  • Slechte afdekking van de schoorsteen - wanneer er regenwater of vocht het rookkanaal binnenkomt.

Verder heeft het type kachel invloed op de verbranding. Iedere kachel heeft zijn eigen beste manier van stoken om de vorming tegen te gaan.

Hoe is creosoot tegen te gaan?

  • Veeg minimaal 1 keer per jaar de schoorsteen
  • Stook alleen met droog en schoon hout
  • Leer uw kachel goed kenen en ontdek wat de beste manier van stoken is
  • Kies een kachel met het juiste vermogen en brandt deze zoveel mogelijk op vol vermogen.


Terug naar de begrippenlijst