Buffervat CV

Om optimaal gebruik te kunnen maken van een CV-houtkachel is een buffervat nodig in de installatie. Op het moment dat de warmtevraag lagr is dan het warmteaanbod van de CV-houtkachel is er een warmte overschot. Dit overschot aan warm water kan worden opgeslagen in een buffervat. Dit water kan op een later moment, wanneer de houtkachel niet brandt, gebruikt worden voor verwarming van de woning of als warm tapwater.Terug naar de begrippenlijst