Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit vezels. Het natuurlijke product kent een aantal zeer nuttige eigenschappen. Het materiaal is sterk, slijtvast, goedkoop en brandwerend. Om deze reden werd asbest ook gebruikt in kachels en haarden. Bijvoorbeeld een afdichtkoord van asbest om ruiten en kacheldeuren af te dichten, zogenaamde asbestkoord. Ter vervanging van asbestkoord wordt tegenwoordig vaak glasvezelkoord gebruikt.

Daarnaast werd asbest gebruikt in de vorm van asbestcement. Het cement werd ondermeer verwerkt tot schoorsteenpijpen.

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert is er geen gevaar voor de gezondheid. Pas bij ver- en bewerken van asbest ontstaan de gevaarlijke losse asbestvezels. Mocht men losse asbestvezels inademen dan kunnen asbestziekten ontstaan. De kans hierop is afhankelijk van de totale hoeveelheid ingeademde asbestvezels.

Met ingang van 1 juli 1993 is het bij wet verboden om asbest te verhandelen en te bewerken. Alle kachels en haarden na deze datum zijn gegarandeerd asbest vrij. Tot de jaren zeventig werd asbestkoord veel gebruikt in gaskachels en houtkachels. Verscheidene bronnen waaronder leveranciers verklaren dat sinds eind jaren zeventig er geen asbest meer gebruikt wordt.Terug naar de begrippenlijst